พวงหรีดของใช้พระ

พวงหรีดของใช้พระ คือ  พวงหรีดที่ประกอบไปด้วยของใช้ต่าง ๆ ของพระสงฆ์ ซึ่งจะมี

  1. อาสนะ (พระท่านใช้รองนั่ง)
  2. ตาลปัตร (สำหรับใช้ในพิธีต่าง ๆ )
  3. ย่าม (สำหรับพระท่านใช้ใส่สิ่งของยามเดินทาง)

พวงหรีดของใช้พระ เป็นพวงหรีดของใช้พระอเนกประสงค์ พระได้นำไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จะนำไปให้พระใหม่ใช้ก็เป็นบุญ ของผู้ที่ซื้อนำมาถวาย "พระได้ใช้ คนถวายอิ่มบุญ"

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top