นโยบายการชดเชย
1439x542-Px

นโยบายการชดเชยสินค้า

การชดเชยสินค้า
เมื่อลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจากร้านนิยมหรีด พบว่าพวงหรีดเกิดความชำรุดเสียหาย ทางเรายินดีชดเชยความเสียหายให้ในแต่ละกรณี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. หากลูกค้าสั่งซื้อพวงหรีดแล้วพบว่าพวงหรีดที่ได้รับนั้นเกิดความเสียหายระหว่างทาง ทางร้านยินดีรับผิดชอบด้วยการจัดส่งพวงหรีดใหม่อีกครั้งในวันถัดไป และทำการพิจารณาสำหรับการชดเชยความเสียหายให้ในแต่ละกรณี

 2. หากลูกค้าที่สั่งซื้อพวงหรีดพัดลมชำรุดเสียหาย ทางร้านยินดีนำพวงหรีดกลับมาแก้ไขให้ใหม่ หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ และจัดส่งให้ในวันรุ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 3. สำหรับการโอนเงินคืนลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเองด้วยเหตุผลส่วนตัว และไม่ใช่ความผิดของทางร้าน ทางร้านจะทำการหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน 30% ของยอดโอนชำระ

ทั้งนี้ ทางร้านพวงหรีด “นิยมหรีด” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามความเหมาะสมนะคะ

qr-code

ช่องทางการสั่งซื้อ

มีบริการส่งด่วนภายใน 4 ชั่วโมง

เวลาทำการ : ทุกวัน 08.00 น. - 20.00 น.

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top